خمیازه های همیشه ... Gape forever

خمیازه های همیشه ... Gape forever
مطالب مطبوعاتی من

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «سی و هفت سالگی» ثبت شده است

سی و هفت سالگی باید سن عجیبی باشد. من بارها خواب سی و هفت سالگی ام را دیده ام.


- چطور بود؟


زنی بودم در یک خانه ی بزرگ با گلدان هایی که سبز بودند و زیبا. دیوارهای خانه پر از حسی سرشار بودند. جالب اینجاست بارها سی و هفت سالگی تو را هم در خواب دیده ام.


- من؟ از کجا می دانستی سی و هفت ساله ام؟


دو چیز هیچ وقت به آدم دروغ نمی گویند؛ خواب و احساس. از روی خواب و احساس می توانی حقیقت را پیدا کنی. من در خواب نمی دانستم سی و هفت ساله ام، "احساس" می کردم. خواب می دیدم و در خواب احساس می کردم سی و هفت ساله ای دیاکو. این حقیقت محض است.


- و خودت هم در همین خواب ها سی و هفت ساله بودی؟ مثل من؟


در آن خواب ها فقط تو را می دیدم، تصویری از خودم نداشتم.


- چیزی که به آن می گویند عشق؟ که سراپا طرف مقابل را می بینی و خودت هیچ می شوی؟


نه دیاکو. من از چیزی فراتر از یکی شدن در عشق حرف می زنم. به نظرم این یکی شدن ناشی از یگانگی روح است.۲۶ آبان ۹۵ ، ۱۵:۳۴
یاسمن رضائیان yaseman rezaeian