خمیازه های همیشه ... Gape forever

خمیازه های همیشه ... Gape forever
مطالب مطبوعاتی من

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «سرزمین» ثبت شده است

قصه هزار و یک شب است قصه ی شب بیداری های من. نمی دانم شب چندم است که تا سپیده بیدار می مانم و عکس ها را برای پیدا کردن خودم زیر و رو می کنم.

من در آن عکس ها گم شده ام. هیچ کس نمی تواند پیدایم کند. هرشب کنار یک استکان چای به سرزمین فکر می کنم.

من می دانم پراگ در کدام عرض جغرافیایی روحم قرار دارد. می دانم مسکو در کدام زون جغرافیایی زندگی ام است. من معنای سرزمین را در روح پراگ پیدا کرده ام و از آن شب بی قرار تر از همیشه برای شهری که سرزمین است کلمه می بافم.

بالآخره شب بیداری ها نتیجه خواهد داد. خواهم فهمید از کدام پنجره ی رو به جهان به سرزمین راه پیدا خواهم کرد. یک روز صدای سرودی کهن در ذهنم خواهد چرخید و من خودم را در عکس ها پیدا خواهم کرد.

حالا به قصه ی اسرار آمیز شب گوش می دهم. هر قصه روح بی قراری ست که شب ها سراغم می آید تا بلکه کنار پنجره ی اتاق من آرام بگیرد.

چیزی تا سپیده دم نمانده است...


۱۳ تیر ۹۵ ، ۰۰:۵۷
یاسمن رضائیان yaseman rezaeian